Czy jest nam potrzebny CRM: właściciel i zarządzający biznesem (cz. 1)

Jeśli właściciel firmy uważa, że jego biznes ma się dobrze i owo „dobrze” będzie trwało dostatecznie długo, to CRM takiemu właścicielowi nie będzie potrzebny „do końca świata”. Ale jeśli choćby powierzchownie zapoznał się on z jedną z klasycznych bądź współczesnych teorii ekonomicznych, przyswoił sobie choćby jedną zawartą w tych teoriach regułę, związaną z cyklicznie powstającymi