Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć zwiększoną popularność User Experience i jego coraz częstsze użycie podczas projektowania wszelkiego rodzaju aplikacji mobilnych oraz stron internetowych, co też wpływa na coraz większe zapotrzebowanie na tego typu specjalistów.

Czym jest User Experience?

User experience na język polski można przetłumaczyć jako doświadczenie użytkownika. Dotyczy to całościowego procesu, jakiego on doświadcza podczas korzystania z produktu, czyli np. aplikacji mobilnej. Jeśli jest on pozytywny, a wszystko, co możemy na niej zrobić wydaje się intuicyjne i proste, szanse są, że użytkownik w przyszłości do nas wróci. Idealne doświadczenie użytkownika to takie, które możemy poczuć na każdym z możliwych kanałów. Niezależnie czy jest to aplikacja, czy też strona internetowa, płynność naszego kontaktu z marką powinna być na odpowiednim poziomie.

Rozplanowane User Experience

Dlaczego warto z niego korzystać?

W przypadku gdy user experience jest na złym poziomie i na którymś etapie procesu zakupowego stanie się coś niepożądanego, może to wywołać u użytkownika frustrację, co też finalnie może przełożyć się na jego rezygnację z usług. Jeśli skupimy się na zmaksymalizowaniu pozytywnych wrażeń, jakie klient odczuwa podczas kontaktu z marką, jesteśmy w dużym stopniu zapewnić jego powrót. W przyszłości może się to przełożyć na zwiększone zyski. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Exorigo.